Aýratyn önümler

 • 2 zawod 6 ofis2 zawod 6 ofis

  Zawod bölümleri

  2 zawod 6 ofis
 • 30+ halkara sertifikaty30+ halkara sertifikaty

  Hormat

  30+ halkara sertifikaty
 • Önümlerimiziň hemmesi dünýädäki howpsuzlyk standartlaryna laýyk gelýär.Önümlerimiziň hemmesi dünýädäki howpsuzlyk standartlaryna laýyk gelýär.

  Hil

  Önümlerimiziň hemmesi dünýädäki howpsuzlyk standartlaryna laýyk gelýär.
 • 15 ýyllap elektrik üpjünçiligi pudagynda gözleg we önümçilige üns beriň.15 ýyllap elektrik üpjünçiligi pudagynda gözleg we önümçilige üns beriň.

  Tejribämiz

  15 ýyllap elektrik üpjünçiligi pudagynda gözleg we önümçilige üns beriň.

BIZ hakda

 • kompaniýa img1
 • kompaniýa img2
 • kompaniýa img3

2011-nji ýylda döredilen “Huyssen” güýji, çözgütleriň has gowy üpjün edijisi bolmagy maksat edinýär.Önümçilik liniýalarymyzda AC-DC elektrik üpjünçiligi, ýokary güýçli DC tok üpjünçiligi, güýç adapteri, çalt zarýad beriji, jemi 1000+ model bar.

Önümlerimiziň hemmesi dünýädäki howpsuzlyk standartlaryna laýyk gelýär.Hil we proses gözegçiligi önümçilik sikliniň dowamynda dürli statistiki nusga alma we derňew usullaryny ulanyp ätiýaçlandyrylýar.Mundan başga-da, ähli önümler iberilmezden ozal gaty ýanýan we doly awtomatlaşdyrylan synagdan geçmeli. Biziň iki önümçilik bazamyz bar, biri Şençzhenen, beýlekisi Dongguan, wagtynda eltip bermek.

GÖRNÜŞ ARERI

Näme üçin bizi saýlamaly?

1. Bizde 5 wattlyk adapterden 100,000 wata çenli programmirläp bolýan elektrik üpjünçiligine çenli doly elektrik üpjünçiligi önüm liniýalary bar.
2. Doly spesifikasiýa, güýçli gözleg topary, ýöriteleşdirmegi goldaýar.Mümkin bolan güýç çözgütleri bilen üpjün edýäris.
3. Müşderilere çalt jogap bermek, wagtynda subut etmek, çalt eltip bermek.